Herb plus เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรม CSR ยิงเมล็ดขยายพันธุ์ต้นกล้า ณ เมืองกาญจนบุรี

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Herb Plus ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building

อัพเดทล่าสุดวัน ศุกร์ - 28/02/2563 16:08:49