กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กับกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเก็บขยะ พร้อมอบรมสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์กับกิจกรรม Team Building

ขอขอบพระคุณท่านอธิบดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางราง ที่ให้เกียรติและวางใจให้เราได้จัด กิจกรรม CSR จัดสัมมนาและกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ Team Building และค่ำคืนปาร์ตี้ที่แสนสนุก

อัพเดทล่าสุดวัน จันทร์ - 21/09/2563 12:11:43